CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Database

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Market Place

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL HUB

ระบบโพสต์ขาย/ซื้อ ของเสีย บน Market Place

ค้นหาบน Market Place


Search

# โพสต์ขาย/ซื้อ ประเภทของเสีย ชนิดและชื่อของเสีย ลักษณะ/ส่วนประกอบของเสีย วันที่/เวลาโพสต์ จำนวนผู้ต้องการซื้อ/ขาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Note : สีของไอคอน

= ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
= ของเสียที่เป็นอันตราย